Srednja in večja podjetja

V večjih in vse večkrat tudi srednjih podjetjih prihaja do specifičnih potreb pri naročanju tiskanih izdelkov. V MojaTiskarna.si se tega zavedamo. Platformo smo v te namene koncipirali tako, da vam lahko nudimo uporabo fleksibilnega uporabniškega vmesnika, ki ga za vas sestavimo po vaših potrebah.

Hibridni sistem kot rešitev

Zraven že obstoječe funkcionalnosti zajete v platformi MojaTiskarna.si smo za potrebe večjih podjetij dodali osebno območje uporabnika. V tem območju/kategoriji se hranijo vaše standardizirane tiskovine in obrazci (produkti). MojaTiskarna.si tako postane hibridni sistem za avtomatizirano naročanje lastnih produktov podjetja in hkrati platforma za hitro pridobivanje ponudb in oddaje specifičnih naročil z vsemi prednostmi, ki jih nudi uporabnikom.

Pregled funkcionalnosti vmesnika

Po prijavi z uporabniškimi podatki podjetja se vam zraven obstoječih možnosti konfiguracij tiskanih izdelkov pojavi nova kategorija “Produkti”. Dodatna kategorija je vaše osebno območje kjer  se hranijo vaše standardizirane tiskovine in obrazci v nadaljevanju produkti. Vaši osebni produkti so razdeljeni glede na način tiska in tiskovine. Platforma vam dodatno omogoča povezovanje datotek za tisk in produktov s čimer imate stalno kontrolo nad verzijami datotek za tisk in avtomatiziran postopek oddaje le teh pri naročilu produkta (enako velja pri oddaji podatkovnih baz za dotisk variabilnih podatkov). Oddana naročila lahko spremljate v celotnem krogu od naročila do dostave na spletnem vmesniku ali preko SMS sporočil, ki jih konfigurirate v svojem profilu. Prav tako je možen vnos finančnih podatkov kot so pogodbene cene in letni popusti.

Kako do vmesnika?

Osebni vmesnik je brezplačna storitev za podjetja, ki imajo dolgoročno pogodbo o sodelovanju oz. pogodbeno določene cene standardiziranih produktov.