Kaj je EKO Kalkulator?

EKO Kalkulator je naša edinstvena funkcija, ki vam omogoča pregled nad CO2 izpustom pri različnih materialih.  Vas zanima, kakšna je razlika, če izberete reciklirani oz. certificiran papir? Sami se prepričajte, za koliko lahko z izbiro papirja zmanjšate svoj vpliv na okolje – manj energije, odpadkov, vode, CO2 in lesa.

Za vsako sestavljneo tiskovino vam sistem poda sledeče informacije

  • Število ohranjenih dreves
  • Površina ohranjenih starih gozdov
  • Zmanjšana količina odpadnih voda
  • Zmanjšana količina odpadkov
  • Zmanjšana količina toplogrednih plinov

EKO Kalkulator podpis

Dodatna funkcija, ki je na voljo našim strankam je EKO Kalkulator podpis. Pri vsakem naročilu, ki ste ga oddali se glede na le-to izračunajo vrednosti prihranjenih naravnih resursov. Vrednosti vseh naročil se v vašem profilu hranijo in ustvarjajo EKO grafikon. Ta grafikon lahko spremljate v vašem profilu ali poenostavljeno verzijo uporabite za podpis v vaši elektronski pošti oziroma kot pasico na vaši spletni strani (podatki se ob vsaki poizvedbi dinamično generirajo na naših strežnikih, tako vam lahko zagotovimo vedno aktualne podatke).

Kalkulacijski sistem: Sistem izračuna temelji na določenih predpostavkah in standardih iz papirne industrije. Okvirne informacije na katerih temeljijo izračuni so sledeče (kalkulacijski sistem ima vnesene podrobnejše parametre, ki so bili pridobljeni od proizvajalcev in izdajateljev okoljskih certifikatov ter so poslovna skrivnost). Porab dreves za proizvodnjo 1 tone papirja je 26.5 dreves. Predvideva se da so drevesa visoka 12m in imajo premer med 15-20 cm. Toplogredni plini, vključujejo ogljikov dioksid, ki se ustvari pri izgorevanju fosilnih goriv za pridobivanje energije, ki se porabi za proizvodnjo papirne kaše iz novega lesa in metan, ki se izloča iz razpadajočega papirja na odlagališčih. Porabljena voda meri porabo količine procesne in hladilne vode, ki se porabi ali degradira pri proizvodnji papirne kaše iz novega lesa. Največji delež vode se porabi za proizvodnjo energije. Odpadki vključujejo blato in druge odpadke, ki nastanejo pri izdelavi papirja iz novega lesa in papirja, ki  se odloži na odlagališčih ali sežge. FSC smernice ne dovoljujejo poseka starih in primarnih gozdov, saj se s tem uniči biološka raznolikost ekološkega sistema.