Akcija "Rastimo ZELENO"

Akcija je v pripravi. Skupaj bomo Slovenijo začeli zeleniti v začetku spetembra 2013.