B2B - Veleprodaja

Storitev B2B (Business-to-business) je namenjena drugim tiskarjem, agencijam posrednikom in nenazadnje tudi freelancerjem. V mrežo vključujemo vsa podjetja, ki storitve mojaTiskarna.si posredujejo in imajo v svoji dejavnosti registrirano primerno dejavnost. Vsa podjetja vključena v B2B mrežo imajo na voljo dodatne fukcije in jim olajšajo poslovanje. Vsako vključeno podjetje ima glede na obseg naročil dodatni rabat, ki ga lahko koristi kot provizijo.

Dodatne funkcije v B2B mreži

  • osebni rabat glede na obseg naročil
  • zamik plačila glede na pogodbeni dogovor
  • možnost priprave ponudbe in izvoz v PDF obliki za vašo stranko (ponudnik je registrirano B2B podjetje)
  • vnos lastnih strank, ki jih lahko uporabljate za hitrejšo pripravo ponudbe
  • nevtralna embalaža in B2B podjetje kot pošiljatelj